Retorikkurser på högskola universitet

Rretorikkurser finns på de flesta högskolor och universiteti Sverige. Av de som har retorikkurser på högre nivåer så rekommenderar vi följande:

Uppsala universitet. Hade tidigare Sveriges enda professor i retorik (Kurt Johannesson) och har fortfarande ett stort utbud av fristående retorikkurser.
www.littvet.uu.se/retorik.html

Lunds universitet . Lund har glädjande nog också börjat satsa på retoriken nu med en ny professor och ett större utbid av kurser.
www.mkj.lu.se/o.o.i.s/15944

Södertörns högskola. Har den treåriga utbildningen Retorikkonsultprogrammet samt många fristående retorikkurser. För dig som inte bor i närheten så finns det även retorikkurser på distans i "retorisk analys". Läs mer på www.sh.se/retorik

Örebro universitet. Har nyligen startat en retorikkonsultutbildning även de och har även de många fristående retorikkurser.
http://glada.oru.se/studieinformation/kurs_lista.cgi?amnesgruppkod=035

Retorikkurser Utanför Sverige >>

<< Tillbaka till start


retorikkurser